Gå direkt till innehåll
Vasaloppets VD Jonas Bauer presenterar det nya projektet VasaloppsArenan

Pressmeddelande -

Vasaloppets VD Jonas Bauer presenterar det nya projektet VasaloppsArenan

Vasaloppet inbjuder till presskonferens i dag torsdag 4 mars 2010 kl 16.00 i Mora Parken, i samband med avslutning av Vasaloppet Business Forum. Vasaloppets VD Jonas Bauer presenterar det nya projektet VasaloppsArenan.

VasaloppsArenan – en unik tillgång för hela regionen

Ett projekt dras nu igång för att utveckla VasaloppsArenan, dvs den välkända sträckan från Sälen till Mora med passage av alla de klassiska Vasaloppskontrollerna. Projektet drivs av Vasaloppsorganisationen med Vasaloppskommunerna, Besparingsskogarna i Älvdalen och Transtrand och Leaderområdet Dalälvarna som medintressenter. Även Leader Södra Fjällen förväntas ansluta till projektet.

– För ungefär ett och ett halvt år sedan myntade vi uttrycket VasaloppsArenan som ett sätt att visa på den storhet som ligger i sträckan. Att vi redan så här snart har fått igång ett reellt projekt, känns mycket lovande för den regionala utvecklingen, säger Jonas Bauer, VD Vasaloppet.

En annorlunda typ av idrottsarena
– När vi pratar om arenor är vi vana att förhålla oss till klassiska arenor som t.ex Globen. VasaloppsArenan är en annan typ av arena som sträcker sig genom tre kommuner, är nio mil lång och tio meter bred. Om man jämför VasaloppsArenan med Globen kan man säga att det går 115 Globen på en VasaloppsArena – 900.000 kvadratmeter.
– Storleken är inte allt, men det säger ändock något om digniteten på VasaloppsArenan.

En Arena för aktivering
Vi är vana att förknippa arenor med att några elitaktiva utövar idrott, medan de stora massorna sitter på läktarna och tittar på. VasaloppsArenan vänder på begreppen, så till vida att här aktiveras de stora massorna – en arena för motion, hälsa och välbefinnande. Genom att VasaloppsArenan dessutom inspirerar folk till förberedelse skapar den aktivitet runt om i landet under hela året.

En Arena med en levande själ
Många är de arenor som har några själlösa serveringar av samma slag oavsett var man kommer. I VasaloppsArenan är det invånarna i byarna längs VasaloppsArenan som står för servicen. Här finns det en passion baserad på att gästerna är en viktig del för bygdens överlevnad och utveckling.

Projektet
Ambitionen med projektet som har Vasaloppet och Jonas Bauer som projektägare, är att
- utveckla underlaget i VasaloppsArenan på ett sådant sätt att man utan negativ åverkan på naturen kan åka skidor, cykla, vandra och springa längs hela sträckan
- utveckla skyltningen i och till arenan så att man hittar dit och så att man lätt hittar i arenan oavsett vilken disciplin man utövar
- faciliteter längs arenan som övernattningsstugor, slogbodare, etc skall vara rustade på ett sätt att de erbjuder ett positivt bemötande
- entreprenörer skall identifieras som kan vara med och erbjuda transporter, mat, underhållning, etc
- VasaloppsArean skall kunna marknadsföras på ett sammanhållet sätt

Ambitionen är att VasaloppsArenan skall vara en attraktion året runt, oavsett om det är några Vasaloppsarrangemang på gång eller ej. Den skall locka turister, företag på konferens och boende i regionen, oavsett årstid. VasaloppsArenan skall bidra till utveckling av regionen!

Arbetsgruppen har redan inlett arbetet
Anders Holmberg som driver Anders Skishop i Sälen och dagligen kör sträckan Sälen-Mora kommer att verka som operativ projektledare för VasaloppsArenan. I arbetsgruppen ingår även Eric Erlandsson från Vasaloppsleden (som kommer att samverka mycket nära med projektet), Sören Simons och John Lif från Vasaloppet, Staffan Larsson tävlingsledare VasaStafetten och Alf Jansson Evertsbergs SK. Så snart Vasaloppsveckan är över kommer de första jobben att inledas med utveckling av VasaloppsArenan.

Visionen
Ambitionen är att under en treårsperiod ha kommit till ett läge där:
- Lantmäteriverket har givit ut en karta som heter ”VasaloppsArenan”
- Där det finns bruna ”kultur” skyltar längs de större vägarna som pekar in mot VasaloppsArenan
- Alla grundskoleelever i de tre Vasaloppskommunerna träffas en gång per år och går en mil av VasaloppsArenan per år, så att de har gått nio mil när de går ur grundskolan.

Detta är ett projekt som har alla förutsättningar att bli en riktig succé och som kan få stor betydelse för regionen!

Projektbilder kommer inom kort i dag att finnas på:
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/vasaloppet/image/list

Där finns även fler fria Vasaloppsbilder!

Text och bilder för fri publicering.

För mer information
Per Strid, Informationschef Vasaloppet
Mobil: 070-664 52 66
E-post: per.strid@vasaloppet.se

Vasaloppet:
www.vasaloppet.se
www.vasaloppet.se/wps/wcm/connect/se/info/press

Vasaloppsradion:
Mora FM 94,1 MHz och Sälen FM 107,4 MHz.
Vasaloppsradion som webbradio:
www.vasaloppsradion.se

Vasaloppet på Youtube:
www.youtube.com/user/vasaloppet

Vasaloppets pressrum hos Newsdesk:
www.mynewsdesk.com/se/pressroom/vasaloppet

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Camilla Sandy

Presskontakt Kommunikatör och pressansvarig +4670-384 95 00

Vasaloppet är världens största arrangör av motionslopp, året runt.

Vasaloppet startade 1922, men är mycket äldre än så. Det första Vasaloppet genomfördes redan 1521 av Gustav Eriksson. Under sin flykt undan den danske kungen blev han upphunnen i Sälen och återvände till Mora för att leda upproret mot ockupationsmakten. Gustav Eriksson enade så småningom riket och blev Sveriges första kung, mer känd under namnet Gustav Vasa. Sälen är med andra ord inte enbart startplats för ett av världens största motionslopp, utan också startpunkten för hela vårt lands historia. Det första loppet lockade 119 skidåkare till start. I dag kommer uppåt 100 000 deltagare från över 60 länder till vår bygd för att åka skidor, springa eller cykla mellan Sälen och Mora. Vasaloppet må ha växt, men syftet är det samma: Att med utgångspunkt från den klassiska sträckan genomföra idrottsarrangemang som skapar resurser och möjligheter för ägarföreningarna samt alla funktionärsföreningar. Med ideella krafter för vi en svensk tradition vidare.

Vasaloppet är en ideell verksamhet som ägs av IFK Mora och Sälens IF. En motor för folkhälsa och föreningsliv.