Gå direkt till innehåll
 Vasaloppets sommarvecka 2022 tillförde 113,1 miljoner kronor till Vasaloppskommunerna

Pressmeddelande -

Vasaloppets sommarvecka 2022 tillförde 113,1 miljoner kronor till Vasaloppskommunerna

Den turistekonomiska studie som genomfördes av undersökningsföretaget Upplevelseinstitutet i samband med Vasaloppets sommarvecka 2022 visar att den turistekonomiska omsättningen var cirka 113,1 mkr. Merparten, 106,7 mkr, omsattes i de tre Vasaloppskommunerna Mora, Malung-Sälen och Älvdalen medan cirka 6,4 mkr omsattes i kringliggande kommuner. Studien tar sin utgångspunkt i det tillflöde av turister och den konsumtion som annars inte skulle ägt rum. Här presenterar vi fakta från årets studie.

Studien genomförs med jämna mellanrum, senast 2018, och är en utvärdering av de turistekonomiska effekterna som tillförs de tre arrangerande kommunerna (Mora, Malung-Sälen och Älvdalen) i samband med Vasaloppets sommarvecka, som 2022 omfattade tolv olika lopp i cykling och löpning under sammanlagt fem dagar.

Turisterna under Vasaloppets sommarvecka 2022 omsatte ca 113,1 mkr i samband med vistelsen. Merparten (106,7 mkr) omsattes i de tre Vasaloppskommunerna medan ca 6,4 mkr (logi) omsattes i kringliggande kommuner.

När mätningen gjorts tidigare har den turistekonomiska omsättningen varit 60,2 mkr (2012), 60,9 mkr (2014) och 154,9 mkr (2018). Den turistekonomiska omsättningen 2022 var lägre (-27 %) än den 2018 eftersom det var färre deltagare nu efter pandemin, men deltagarna omsatte å andra sidan något mer per person 2022. De övernattande turisterna spenderade 1 344 kr/dag 2022 jämfört med 1 177 kr/dag 2018.

Omkring 32 100 personer i Vasaloppsregionen beräknas ha haft koppling till sommarveckan 2022; av dessa var ca 4 800 lokala och ca 27 300 turister (unika). Turisterna fördelas på ca 16 800 deltagare, 5 700 medföljare och 4 800 intresserad publik. Det skapades ca 34 000 publiktillfällen (vilket utgjordes av ca 21 250 unika individer).

Fler siffror
Nedan redovisas utförligare resultat från studiens olika delar: Deltagarens vistelse samt publikens vistelse.

Vistelsen deltagare
• Vasaloppets sommarvecka 2022 hade 23 241 personer registrerade för start i något lopp; av dessa kom 17 886 till start. 16 813 av de startande var turister (94 %) – vilket också är den siffra beräkningarna utgår ifrån.

• Den genomsnittlige turisten kom i resesällskap om 3,8 personer; av vilka 2,9 personer deltog i årets lopp och 0,9 personer följde med utan att delta själva (medföljare). De svenska turisterna kom i något större sällskap än de utländska, samt att övernattarna kom i större sällskap än dagpendlarna.

• 7 % av turisterna dagpendlade, dvs de återvände hem till sin permanentbostad på kvällen, medan 74 % övernattade kommersiellt och 18 % övernattade icke-kommersiellt. Dagpendlarna gjorde i snitt 1,3 dagsbesök till Vasaloppets sommarvecka.

• Ca 89 % av de övernattande turisterna bodde inom de tre Vasaloppskommunerna av vilka Malung-Sälen och Mora inhyste de flesta. Den genomsnittlige turisten som övernattade stannade 3,5 dagar och 2,8 nätter i regionen.

• En genomsnittlig dagpendlare spenderade ca 316 kr under ett dagsbesök medan en övernattare spenderade ca 1 344 kr per dygn av vilket 398 kr utgjordes av logikostnad och resterande 946 kr var dagskonsumtion (restaurang & café, shopping & souvenirer samt livsmedel var de stora utgiftsposterna).

• De faktorer som var viktigast för beslutet att åka på Vasaloppets sommarvecka eller ej var ”hög kvalitet på servicefunktioner som transporter, toaletter, dusch, mm…” viktigast med 4,3 i medelvärde, följt av ”hög kvalitet på banan/underlaget” med 4,0 och ”att det finns prisvärt boende” på tredje plats med 3,9. Svarsbilden är mycket lik resultaten från 2018. De faktorer som flyttat sig mest är ”hög kvalitet på banan/underlaget”, ”möjlighet att umgås med klubbkamrater, vänner och bekant”, att hela familjen/sällskapet vill åka till sommarveckan”, och ”tävlingsresultat mot andra i min klass” som samtliga minskat något i vikt.

Vistelsen publik
• 22 % av de som tittade på loppen i egenskap av publik under evenemangsperioden var lokalt boende, dvs personer som bodde permanent i någon av de tre Vasaloppskommunerna, vilket gör att turistandelen var 78 %; medan exportandelen var 7% (personer som bodde permanent i utlandet)

• 9 % av turisterna var dagpendlare, dvs de åkte hem till sin permanentbostad över natten, medan ca 66 % var övernattare som bodde kommersiellt och 24 % var övernattare som bodde icke-kommersiellt

• 78 % av de övernattande turisterna bodde i någon av Vasaloppskommunerna under vistelsen, medan 16 % bodde i andra kommuner i Dalarna och 3 % bodde i kommun utanför Dalarna och 3 % som inte visste var boendet låg

• De övernattande turisterna hade för avsikt att stanna ca 2,9 nätter i Vasaloppsregionen, vilket också bekräftades i en efterföljande webbenkät.

• Sammansättningen av publik bestod av ca 26 % som också deltog i lopp under evenemanget, 46 % som var medföljare till deltagare, 23 % som var publik av rent intresse och 5 % som uppgav annat än de fördefinierade grupperna.

• Den genomsnittlige turisten (som ej deltog i lopp) spenderade ca 1 356 kronor per dag, av vilket 410 kr utgjordes av logikostnad.

Om undersökningen
Studien tar endast hänsyn till den del av den direkta konsumtionen som är att hänföra till turisternas konsumtion, och tar alltså inte hänsyn till lokal konsumtion eller regionens investeringar i infrastruktur, etc. Undersökningen omfattar deltagare och den publik som följer evenemanget på plats. Studien redovisar en bruttokonsumtion, och tar ej hänsyn till skatteutjämningseffekter eller annan omfördelningspolitisk påverkan. Studien redovisar ej heller vad den ekonomiska konsumtionen motsvarar i termer av arbetstillfällen, då dessa normalt är av temporär karaktär (projekt/tim-anställning) och sällan ej är beständiga. Vasaloppets deltagaravgifter eller sponsorintäkter ingår inte heller i den turistekonomiska omsättningen.

Intervjuer genomfördes med 584 deltagare och 523 i publiken (samtliga var äldre än 15 år).

Vasaloppets kommande arrangemang

Vasaloppets vintervecka 2023
Fredag 24 februari: Vasaloppet 30, 30 km, start Oxberg
Lördag 25 februari: Tjejvasan, 30 km, start Oxberg
Söndag 26 februari: Ungdomsvasan, 9 km start Eldris, 19 km start Hökberg
Söndag 26 februari: Öppet Spår söndag, 90 km, start Sälen
Måndag 27 februari: Öppet Spår måndag, 90 km, fri stil, start Sälen
Tisdag 28 februari: Vasaloppet 45, 45 km, start Oxberg
Fredag 3 mars: Stafettvasan, 90 km, femmannalag, start Sälen
Fredag 3 mars: Nattvasan 90, 90 km, individuellt eller i par, fri stil, start Sälen
Fredag 3 mars: Nattvasan 45, 45 km, individuellt eller i par, fri stil, start Oxberg
Fredag 3 mars: Nattvasan 30, 30 km, individuellt eller i par, fri stil, start Oxberg
Lördag 4 mars: Vasaloppet 10, 9 km, fri stil, start Eldris
Söndag 5 mars: Vasaloppet, 90 km, start Säle

Vasaloppets sommarvecka 2023
Fredag 11 augusti: Cykelvasan 45, 45 km, start Oxberg
Fredag 11 augusti: Cykelvasan 30, 32 km, start Oxberg
Fredag 11 augusti: Ungdomscykelvasan, 32 km, start Oxberg
Fredag 11 augusti: Cykelvasan Öppet Spår, 94 km, start Sälen
Lördag 12 augusti: Cykelvasan 90, 94 km, start Sälen
Fredag 18 augusti: Trailvasan 10, 10 km, start Mora
Lördag 19 augusti: Ultravasan 90, 90 km, start Sälen
Lördag 19 augusti: Ultravasan 45, 45 km, start Oxberg
Lördag 19 augusti: Trailvasan 30, 30 km, start Oxberg
Lördag 19 augusti: Vasastafetten, 90 km, löparstafett för tiomannalag, start Sälen

Vasaloppstrippeln – skidor, cykel och löpning under ett år
Vasaloppstrippeln är en utmaning där du genomför tre lopp i grenarna skidor, cykel och löpning under ett kalenderår. Välj mellan 30, 45 och 90 kilometer.

Gilla Vasaloppetofficial på Facebook och följ Vasaloppet på Instagram!

Högupplösta bilder från Vasaloppet
https://www.mynewsdesk.com/se/vasaloppet/latest_media

Text och bilder är för fri publicering.

För mer information
Camilla Sandy, pressansvarig Vasaloppet
070-384 95 00
camilla.sandy@vasaloppet.se

Mer om Vasaloppet?
www.vasaloppet.se

Pressrum: mynewsdesk.com/se/pressroom/vasaloppet
Facebook: facebook.com/vasaloppetofficial

Ämnen

Kategorier


Vasaloppet är världens största långlopp på skidor. Vasaloppets vintervecka med längdskidåkning och Vasaloppets sommarvecka med mountainbikecykling och löpning lockar årligen nära 100 000 anmälda deltagare.Sedan starten 1922 har över 1,7 miljoner deltagare passerat målportalen i Mora. Vasaloppet är en ideell verksamhet som ägs av IFK Mora och Sälens IF. En motor för folkhälsa och föreningsliv, i fäders spår för framtids segrar!

Kontakter

Camilla Sandy

Presskontakt Kommunikatör och pressansvarig +4670-384 95 00

Relaterat innehåll

Vasaloppet är världens största arrangör av motionslopp, året runt.

Vasaloppet startade 1922, men är mycket äldre än så. Det första Vasaloppet genomfördes redan 1521 av Gustav Eriksson. Under sin flykt undan den danske kungen blev han upphunnen i Sälen och återvände till Mora för att leda upproret mot ockupationsmakten. Gustav Eriksson enade så småningom riket och blev Sveriges första kung, mer känd under namnet Gustav Vasa. Sälen är med andra ord inte enbart startplats för ett av världens största motionslopp, utan också startpunkten för hela vårt lands historia. Det första loppet lockade 119 skidåkare till start. I dag kommer uppåt 100 000 deltagare från över 60 länder till vår bygd för att åka skidor, springa eller cykla mellan Sälen och Mora. Vasaloppet må ha växt, men syftet är det samma: Att med utgångspunkt från den klassiska sträckan genomföra idrottsarrangemang som skapar resurser och möjligheter för ägarföreningarna samt alla funktionärsföreningar. Med ideella krafter för vi en svensk tradition vidare.

Vasaloppet är en ideell verksamhet som ägs av IFK Mora och Sälens IF. En motor för folkhälsa och föreningsliv.